Słodycze reklamowe w salonach kosmetycznych

Słodycze reklamowe

Słodycze reklamowe

W warunkach rosnącej konkurencji współczesnego rynku, salony usług kosmetycznych i zbliżonych są zmuszone walczyć o klientów. Wymóg ten pojawia się wraz z rosnącymi oczekiwaniami klientów. Aby pozyskać nowych, lub utrzymać przy sobie dotychczasowych, należy podejmować działania o charakterze quasi marketingowym. Wśród działań tego typu wymienić można np. emisję gadżetów reklamowych. Gadżety te to przedmioty, które z jednej strony reklamują daną markę, w tym przypadku salon kosmetyczny, z drugiej zaś są atrakcyjne dla klientów. Owa atrakcyjność może wynikać bądź z walorów wizualnych, bądź też z praktycznego zastosowania danego przedmiotu.

Słodycze reklamowe należą zdecydowanie do pierwszej grupy – nie posiadają praktycznego zastosowania, za to cieszą się powszechną sympatią ze względu na smak i walory wizualne. Są one często (i coraz częściej) rozdawane w salonach kosmetycznych i innych o zbliżonym profilu działalności. Dzieje się tak dlatego, że po pierwsze, jak wspomniano, cieszą się one powszechną sympatią, po drugie natomiast są łatwe w przechowywaniu, a także tanie w nabyciu.

Słodycze reklamowe mogą być w salonach kosmetycznych wystawione do powszechnego, swobodnego częstowania się, np. przy kasie w momencie dokonywania płatności za usługę. Jest to metoda powszechnie stosowana, ponieważ nie wymaga inicjatywy ze strony personelu salonu, który może być skupiony na wykonywaniu podstawowych obowiązków. Drugą metodą jest wręczanie klientom słodyczy osobiście przez personel. Może to być forma podziękowania za skorzystanie z usług danego salonu, zachęta do powrotu do danego salonu, itp.

Jak wspomniano, tego rodzaju zachęty są opłacalne, ponieważ pozwalają utrzymać klientów przy sobie. Tylko aktywne zabieganie o pozyskiwanie nowych klientów i utrzymywanie dotychczasowych daje możliwość przetrwania na współczesnym trudnym rynku, o czym była mowa wcześniej. Natomiast słodycze reklamowe zostały przytoczone w powyższym przykładzie, ponieważ, jak się wydaje, nadają się do tego rodzaju działań najbardziej.

About author

Related Articles