Zwrot za drukarki fiskalne

Zwrot za drukarki fiskalneZakup kasy czy drukarki fiskalnej ponosi za sobą często nie mały wydatek, który każdy przedsiębiorca chciałby na wstępie zminimalizować.  Cena różni się w zależności od funkcjonalności czy nawet wyglądu danego urządzenia fiskalnego. Często na rozpoczęcie działalności kupujemy dużą ilość potrzebnego sprzętu więc wydatki od razu się mnożą, a firma przecież dopiero zaczyna sprzedaż.

Podatnik, który będzie mógł stosować w prowadzonej działalności drukarki fiskalne może uzyskać zwrot nawet do 90% wartości zakupu netto każdej kasy czy drukarki, jednak nie więcej niż 700zł za jedną drukarkę  lub kasę fiskalną.

Oczywiście dotyczy to tylko tych podatników, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach i zgłoszą ilość kas rejestrujących na dzień rozpoczęcia ewidencjonowania.

Kasa rejestrująca jest samodzielnym urządzeniem fiskalnym, które nie potrzebuje żadnych urządzeń zewnętrznych do prawidłowego działania, natomiast stanowi część składową stanowiska sprzedaży. Drukarka fiskalna to kasa, która musi być sterowana przez komputer z kompatybilnym oprogramowaniem sprzedażowym. Drukarka połączona jest z komputerem przewodowo za pomocą wbudowanego interfejsu dzięki czemu tworzy stanowisko kasowe.

Zatem uwzględniając kilka zasad, które trzeba zachować drukarki fiskalne wcale nie muszą być drogą inwestycją. Wystarczy tylko:

– zgłosić do urzędu skarbowego przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania ilość kas/drukarek fiskalnych, których będziemy używali oraz miejsce ich instalacji;

– trzeba rozpocząć ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego nie później niż w obowiązujących terminach, przy użyciu kas posiadających ważną homologację na dzień zakupu;

– należy uregulować całą należność wynikającą z faktury za zakupione urządzenie fiskalne, posiadać dowód zakupu oraz dowód zapłaty;

Jeśli podatnik spełni te wymagania dostanie wyżej wspomniany zwrot za wszystkie zakupione kasy lub drukarki fiskalne dzięki czemu koszt zakupu takich urządzeń realnie się mniejszy, a odzyskane pieniądze będzie mógł wydać na wakacje i drinki z parasolką.

About author

Related Articles